Việc cần làm 2018

 • Năm 2018 có rất nhiều việc cần làm để cải thiện bản thân. Một năm phải cố gắng với nhiều nỗ lực từ những việc nhỏ cho đến những việc lớn. Nhưng mục tiêu cần đạt được
 • Mỗi tuần đọc ít nhất 1 quyển sách (tất cả các thể loại)
 • Phút nhìn lại mình
 • Dậy sớm thể dục 30 phút mỗi ngày
 • Mỗi tuần dành thời gian nhìn lại mình vào sáng chủ nhật hàng tuần, những công việc đã và đang làm
 • Hạn chế những việc thừa, không mang lại lợi ích
 • Hoàn thành chương trình luận văn thạc sĩ
 • Nghiên cứu luận văn mỗi ngày tối thiểu 1 tiếng
 • Nói tiếng anh thành thạo
 • Học tiếng anh tối thiểu 1 tiếng 1 ngày, nghe khi đi đường.
 • Phát triển công ty lên một tầm cao mới
 • Trau dồi thêm kiến thức về tài chính và M&A
G
M
T
Text-to-speech function is limited to 200 characters