Mỗi sáng, thức dậy, luôn là những tâm trạng rất khác nhau, có những lúc động lực vô cung lớn nhưng có những lúc động lực rất kém. 

Bài viết này đề cập đến việc tạo động lực mỗi buổi sáng, hướng những suy nghĩ tiêu cực đi chỗ khác. Mọi thứ đều có cách giải quyết.